UJPlačam – mesta brez stroškov plačilnih storitev

S 1. marcem 2018 bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) omogočila zavezancem plačevanje obveznih dajatev pravnih in fizičnih oseb: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se sicer plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov. Tu ne bo mogoče plačati ostalih obveznosti do dobaviteljev (plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka …). Plačevanje bo mogoče s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) ter brez stroškov plačilnih storitev, ki jih imate v primeru plačevanja prek spletnih bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih.

Plačevanje bo možno na naslednjih negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam:

 • Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
 • Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
 • Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
 • Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
 • Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
 • Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
 • Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
 • Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec

v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00

 • Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje in
 • Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica,

v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00

 • Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor,

v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 17.00.

Vir: tukaj.