UJPlačam – mesta brez stroškov plačilnih storitev

UJPlačam – mesta brez stroškov plačilnih storitev

S 1. marcem 2018 bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) omogočila zavezancem plačevanje obveznih dajatev pravnih in fizičnih oseb: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se sicer plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov. Tu ne bo mogoče plačati ostalih obveznosti do dobaviteljev (plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka …). Plačevanje bo mogoče s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) ter brez stroškov plačilnih storitev, ki jih imate v primeru plačevanja prek spletnih bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih. Plačevanje bo možno […]