S februarjem 2018 višji prispevki

S februarjem 2018 višji prispevki

Znana je povprečna plača leta 2017, ki znaša 1.626,95 eur, kar pomeni, da smo dobili novo osnovo za izračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike. Od februarja 2018 dalje znaša osnova za izračun minimalnih prispevkov 60% le te, torej 976,17 EUR, kar pomeni skupen znesek za plačilo prispevkov 372,91 eur. Za primerjavo smo v letu 2017 plačevali minimalne prispevke v višini 355,36 eur.

UJPlačam – mesta brez stroškov plačilnih storitev

UJPlačam – mesta brez stroškov plačilnih storitev

S 1. marcem 2018 bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) omogočila zavezancem plačevanje obveznih dajatev pravnih in fizičnih oseb: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se sicer plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov. Tu ne bo mogoče plačati ostalih obveznosti do dobaviteljev (plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka …). Plačevanje bo mogoče s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) ter brez stroškov plačilnih storitev, ki jih imate v primeru plačevanja prek spletnih bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih. Plačevanje bo možno […]